Ga naar de inhoud

Een rijkelijk gevulde ‘burgerveiling’ werd gehouden op 15 en 16 juni.

Bij de belangrijkste schilderijen hoorde een paneel van de Antwerpse schilder Piet Van der Ouderaa uit 1908 dat Plato’s filosofische gedachte ‘ Kineitai kai rei ta panta’ (vrij vertaald: ‘alle dingen bewegen, alle menselijke zaken vergaan, niets blijft’) verbeeldt. Het topwerk vond echter geen koper. 

Een ander doek van museale kwaliteit was ‘Après la traversée’ van Emile Claus. Het werk dateert uit 1899 en kent zijn gelijke in het werk uit het Brusselse Museum voor Schone Kunsten, uitvoerig beschreven door Cyriel Buysse. Het kenmerkt zich door de typische voorstelling van het rurale leven (overstekende koeien in een wad) en het subtiel aanbrengen van lichttoetsen (op de vacht van de koe, de bladeren en de achtergrond). Het lot 170 werd openbaar, gedwongen en gerechtelijk verkocht in opdracht van gerechtsdeurwaarders Jozef Verhulst, Dimitri Van Moerkercke en Jacques Houet. Het haalde een mooie 180.000€.  

Alfred Bouchers sculptuur ‘Au but’, (h.: 102 cm, gepresenteerd op een sokkel van 100 cm), drie jonge lopers voorstellende finishte net voor de 40.000, nl. 39000€. Werk van Ferdinand Lugert (lot 81, 3000€),  Auguste Moreau (lot 192, 5000€), Luca Madrassi (lot 200, ‘Lutin des bois’, 3000€) verkocht ook vlot. 

Bij de Romantiekers liep het echter fout. Mooi werk van August Serrure, Jean-Louis Dulong (‘De Waarzegster’, est.: 10/12000 euro) vond helemaal geen geïnteresseerde bieders. 

Een voor de regio important doek was dat van Felix Timmermans. Het schilderij ‘De Mannen van het Belofte Land’, doek, gemonogrammeerd ‘F’ uit een privé-verzameling ging weg aan een indrukwekkende 21000€.

De tekening wordt bewaard in het stadsarchief van Lier en een vergelijkbaar werk in olie op hout (49.5 x 59.5 cm, Van Remoortere n°13) is gedateerd 1931. Onderhavig schilderij (75 x 88 cm) kreeg een schatting mee tussen 8 à 10000 euro. Op de gevel van de 17de eeuwse herberg ‘Het Land van Beloften’ in de Begijnhofstraat 7 in Lier, die Felix Timmermans regelmatig beschreef in zijn boeken en frequent bezocht om er ondermeer verhalen te sprokkelen, prijkt een beschilderd medaillon in halfreliëf met de fruitdragers die van het Beloofde Land terugkomen.
Bij de antiquiteiten viel een paar Chinese vazen op (lot 247) die, daterend uit het begin van de 20ste eeuw, rond 2000 € geschat stonden, vlot een zesvoud haalden (12000€) en een Adi Boeddha in padmasana-houding (lot 341) in verguld brons, die nog feller beslecht werd en aan 28000€ toegewezen werd.