Ga naar de inhoud

filmpje kanaal z
interview kanaal z
filmpje atv
drouot

Om haar 40-jarig bestaan gepast te vieren, organiseerde het huis van 2 tot 4 december een prestigieuze veiling met topstukken vanaf 1450 tot heden. Een massale opkomst tijdens de expositiedagen (waar op zaterdag en zondag klassieke concertjes waren te beluisteren en een drankje werd geserveerd), 3000 bezoekers per dag online en drie lijvige catalogi met mooie stukken leidden tot een prachtig resultaat. Tesamen met de 1 december-veiling werd het record gebroken van hoogste omzet uit haar 40-jarig bestaan. Een chronologisch overzicht.

1450-1700
Een uitzonderlijk midden 15de eeuws Vlaams getijdenboek met 33 devotionele miniaturen was het oudste stuk uit deze vieringsveiling. Het prestigieuze kleinood, te situeren in Brugge ca. 1440-1450, met de Mariagetijden volgens de gebruiken van Rome, wordt toegeschreven aan deels een navolger van de gebroeders Van Eyck en deels aan een navolger van de Meester der Goudranken (lot 348). Het kreeg een schatting mee tussen 50 à 60.000 € en vond een nieuwe eigenaar aan 55000€.

Een treffende ‘Allegorie van de Aarde’ van Jan II Van Kessel (1654-1708) in samenwerking met Abraham Willemsen, gecertifieerd door Klaus Ertz (2012) was een ander topstuk. Het werk op koper, afkomstig van de familie Von Galen, in perfecte staat, stond in de vitrine aan een schatting tussen 100 en 125.000 € maar vond helaas geen nieuwe thuis.

16de-18de eeuw
Groot was de interesse dan weer voor artefacten. Zo veranderden een paar Mechelse ’albastjes’ met voorstelling van de Aanbidding der Wijzen en van de Herders van eigenaar voor 5500 €. Andere albastjes (lot 312 en 315) haalden telkens 2400€, evenveel als een Heilige Anna met Maria als kind (lot 436) en een piëta (lot 445, 2600€). Een zgn. ’Mechels popje’ (lot 323), geschat rond 4000€, ging vlot 5800€. Een indrukwekkende 19de eeuwse Christusfiguur in ivoor (h.: 130cm), geschat tussen 6 à 8000€ verdubbelde bijna de schatting (11000€) en een 18de eeuwse spaarpot in Delfts aardewerk (lot 258, h.: 27cm, est.: 2/2500€) verdrievoudigde de schatting (7200€).

 

   

 

Lot 530
JAN II VAN KESSEL &
ABRAHAM WILLEMS
Allegorie van de Aarde.
Koper. Getekend.
49.5 x 64.5 cm
res.: weerhouden

 

 


   Lot 624
’Pronk’-schotel.
Chinees K’ien Long porselein.
Decor van de ’Parasol-dames’.
Circa 1737/1738.
Diam.: 36 cm
res.: € 31000

 

 

 

Een omvangrijke verzameling van 47 ’pauwstaart’-borden in Delfts blauw vervat onder één lotnummer (lot 252) ging 2600€, iets meer dan de 2400€ die geroepen werd voor een gedekte terrine (lot 260). Ook bij de ikonen (hamerprijzen tussen 360€ en 3200€ met uitschieters voor loten 292 en 299) en het Papier vielen ontdekkingen te doen. Zo verhuisde een volledige laat 18de eeuwse grote wereldatlas van William Faden (lot 352) die een inkijk gaf in het ontstaan van de Verenigde Staten voor een ronde 10000€ naar Noord-Amerika en vonden andere atlassen (lot 349, 3800€ en lot 351, 2400€) ook gretig aftrek.
In de afdeling meubelen stippen we een imposant eetkamergarnituur (lot 490, 8500€) een driezit (lot 454, 2400€) en een breakfront bibliotheek (lot 499, 3800€).

19de eeuw
Bij de overvloed aan bronzen sculpturen citeren we er enkele: Eutrope Bouret, Claude-Michel Clodion, Jules-Jacques Labatut, Adrien-Etienne Gaudez, Jean-Jules Cambos, Jef Lambeaux, Emile Laporte, Horace Aillion, Christophe Fratin, Antoine-Louis Barye, Pierre-Jules Mène, E.F.Eugène Navellier, Emile Boisseau, Emile Laporte, Hippolyte Moreau. Van Mathurin Moreau is er een ’Pêcheuse à la ligne’, geschat tussen 5 à 7500 €.

Schilderijen waren er tevens in grote getale, en alle van de hogere kwaliteit. Zo verkocht een typisch apengezelschap ’in de kroeg’, van de hand van Jos Schippers, aan 6000€ (lot 705), ging Leon Brunins ’Alchemist’ (lot 702) 2600€ en diende men een ronde 5000€ opzij te houden voor een paneel van Nicaise De Keyser (lot 724). Een samenwerking tussen Gerard Portielje en W.J.Boogaard (lot 749) bracht 6400€ op terwijl een uitzonderlijk paar doeken van Karl II Schwenninger 34000€ opdrachten.

20e eeuw
Uit de privé-verzameling van avantgarde boegbeeld en literator Paul Van Ostaijen kwam een kleine verzameling tekeningen en prenten van grootheden uit het interbellum. Originele tekeningen van Jozef Peeters (lot 1026, 19000€) en Paul Joostens, houtsneden van Heinrich Campendonk en aquarellen van Ferdinand Schirren vulden de helft van de speciaal voor de gelegenheid uitgegeven catalogus ‘Werk op Papier’ die het minder bekende aspect van de geniale dichter-schrijver als kunsthandelaar belicht. Deze ‘kwadraat’-catalogus telde uit een andere verzameling de uitermate zeldzame ‘Blijde intrede van Christus’ van James Ensor, ingekleurd en tegengetekend (lot 1057). Deze meesterprent werd toegewezen aan 70000€. Voor een uitgebreid verslag verwijzen we naar ’Zonder dromerij, werk op papier, resultaten’. 

De hamerprijs van een dienschaal, beschilderd door Jozef Peeters in 1923 (est.: € 15/2000), was voorts één van de opmerkelijkste van deze jubileumveiling. Van de Antwerpse constructivist was dergelijk werk op metaal nooit eerder op openbare veiling gepresenteerd met een indrukwekkende 58000€ tot gevolg (lot 825).

Andere modernen: Anton Rooskens (lot 837, 11000€), Sam Dillemans (lot 838, 14000€). De werken van Picasso, Kisling vonden echter geen koper.

Mooie sculpturen van Georges Minne (lot 759, 9000€), Affortunato Gory (lot 733, 7600€) en Henri Levasseur (lot 776, 5000€) passeerden tevens de revue maar het was toch weer in het domein van het porselein dat de echte verrassingen scholen. Een ’Pronk’-bord (lot 624), in de vitrine aan 4 à 5000€ en afkomstig uit de collectie Gruter, bracht maar liefst 31000€ op. Een paar tasjes en ondertasjes (loten 618 en 619) verkochten dan weer aan resp. 2400€ en 2600€. Ze waren telkens rond 500€ geschat. Een kleine Meiping vaas (lot 657) bekoorde een Chinese liefhebber die er tot slot 5600€ voor veil had.

 

        

 

Lot 810
     BRITON RIVIERE
     ’Charity’ (1870)  
     Doek. Getekend.
    73 x 100 cm
    res.: weerhouden

 Lot 825

      JOZEF PEETERS
      Dienschaal (1923)
Gemonogrammeerd.

        51 x 39 cm
res.: € 58000