Ga naar de inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 985
Marthe Donas 
’Le Tango’.
Potlood. 
Getekend en gedateerd 1917.
290 x 250 mm

res.: € 20000

 

 

Lot 964
Eugeen Van MIeghem
Meisje op wandel.
Gewassen inkt, bruine inkt.

195 x 152 mm
res.: € 1500
 

 

 

 

De veiling nam een vliegende start met enkele zeer gegeerde loten Antverpiana die allemaal aan enkele veelvouden van hun schatting werden verkocht aan een privé-verzamelaar. Daarna was het niet lang wachten op een volgende hoogtepunt. Een anonieme tekening (lot 693), 16de eeuws, in bruine inkt met voorstelling van een naakte vrouw die belaagd wordt door krijgers en engelen, werd na een zeer verwoed gevecht tussen enkele verzamelaars en handelaars toegewezen aan een van de telefonische bieders voor 7000 €.

Aan de andere kant van het spectrum gingen twee proefdrukken van Jozef Peeters (lot 763) na een bescheiden gevecht tussen zaal en internet naar een verzamelaar in de Verenigde Staten voor de vlotte 1300 €. Uit ongeveer dezelfde periode werd een ets van Floris Jespers ’Jonge circusman’ (lot 819) afgehamerd aan 700 €. Ergens daartussen vielen er nog mooie resultaten op te tekenen voor ondermeer een lot correspondentie van Stijn Streuvels aan Jules Midy (lot 735) dat naar een instelling vertrok voor 750 €.

De afdeling van de tekeningen was ditmaal uitermate goed en rijkelijk gestoffeerd met ondermeer een fraai ensemble van Alfred Ost, wiens ’Bonte dames’ (lot 946) 450 € waard bleken te zijn. Even daarvoor bracht een zeer fraaie tekening van de drie koningen (lot 928) door Felix Timmermans opnieuw een heus gevecht teweeg tussen zaal en telefoon. Ditmaal trok de zaal aan het langste eind, en dat voor maar liefst 4500 €.

Eugeen van Mieghem voerde zeker in aantal de troepen aan met maar liefst 20 kleinere, maar daarom dikwijls niet minder verfijnde tekeningen (loten 961 – 980), die afgehamerd werden tussen de 300 en 1600 €. Dit alles betekende eigenlijk slechts een opmars naar de tekening van Marthe Donas, ’Le Tango’ (lot 985) die na een bitse strijd tussen twee telefonische bieders uiteindelijk een halt werd toegeroepen bij 20.000 €.

Het tweede luik van de veiling begon met een fotogedeelte waarbij vooral de interesse opviel voor een groot lot persfoto’s aangaande de Aopollo missie’s van de NASA (lot 1062). Het geheel vond een koper voor 3200 €. Vervolgens was er een fijne en diverse selectie na-oorlogs werk op papier waaronder een eerste selectie uit de collectie Bex – De Deyne.

De grote namen brachten dikwijls ook het meeste op. Zo gingen prenten van ondermeer Sol LeWitt (lot 1119)) en Robert Indiana (lot 1130) weg naar amateurs in de zaal voor  resp. 1400 en 1600 €. Eeven voordien was het echter een Londense handelaar die de haast nagelnieuwe set van Art Worker Star uit de collectie Bex – De Deyne online op de kop wist te tikken voor 1100 €. Een van de terechte sterren van de avond was het adembenemende drieluik van Jan Fabre (lot 1148) dat aan de telefoon verkocht werd voor 20.000 €.

De eerste staalkaart uit de collectie Bex-De Deyne bracht een klein, maar koopgraag publiek op de been. De cover, een originele maquette – tekening van Jef Geys (lot 1157) bracht de welverdiende 1400 € op. Richard Long kon, zoals verwacht, ook op de nodige belangstelling rekenen. Zijn ’Dartmoor Walks’ (lot 1160), klom naar 800 €.

Hoewel in onze contreien een haast nobele onbekende, toch leverden de twee tekeningen van Luis Fernando Benedit (lot 1178-79) resp. 2200 en 2600 € op. Voorts vielen vooral de gevechten op voor het werk van de Antwerpse architect/ kunstenaar Luc Deleu (loten 1190 – 1193), wiens foto’s/ plannen tussen de 240 en 1400 € opleverden. Onmiddellijk daarna was het de beurt aan Panamarenko om met zijn zeldzame multiple ’Versneller’ uit 1979 de aandacht op te eisen met een stevige 2400 € als resultaat.

Als iets opviel, dan was het wel de geruststellende resultaten voor de Belgische kunstenaars. Naast de reeds vernoemden kwam ook Denmark (lot 1231, ’lettres mortes’, 850 €) en vooral Marie-Jo Lafontaine als overwinnaars uit de avond. De tryptiek, ’Environment, houten stokken’, een originele maquette uit 1978, werd na een heus gevecht in de achterhoede van de zaal toegewezen aan 1300 €.


 


 

 

Lot 1148
Jan Fabre
Compositie met kruisspin, wervel en worm.
Bic op papier. Een lot van drie.
Alle getekend en gedateerd 1995.
290 x 210 mm (x 3)

  res.: € 20000 

 

 

 

Lot 1217
Ben
’A bas le nouveau’.
Witte gouache op zwart tekenpapier.
Getekend.
212 x 213 mm.

 res: € 400

 

 

 

 

 

 

De selectie, zowel in oktober als december, schetste een mooi overzicht van de loopbaan die Flor Bex (°1937) binnen de nationale en internationale kunstwereld heeft afgelegd. De erkenning en de erkentelijkheid die hij bij vele internationaal gerenommeerde artiesten genoot is dan ook vaak terug te vinden in de talrijke opdrachten die op de werken prijken. De verzameling geeft een mooi zicht op de woelige late jaren ’70 (van 1972 tot 1981 was hij directeur van het Internationaal Cultureel Centrum ICC) en de experimentele jaren ’80 toen in Antwerpen het eerste internationale museum voor Hedendaagse Kunst in België werd opgericht, waar Bex van 1985 tot 2002 directeur van was.


Op 11 december volgt dus een misschien nog uitdagendere selectie uit deze gevarieerde collectie. Het spreekt voor zich dat deze veiling nog verder kan aangevuld worden met werk uit andere verzamelingen. Verzamelaars die menen werk te kunnen binnenbrengen voor deze internationale veiling in december, worden verzocht contact op te nemen met Peter Bernaerts (info@bernaerts.be) of Elias Leytens (elias@bernaerts.be).