Ga naar de inhoud

Op de veiling van 25 maart werd een 60-tal werken aan uit het voormalige bezit van de modernistische kunstenaar Victor Servranckx verkocht. Een met 10 houtsneden verluchte ‘Debout les morts’ van Frans Masereel (lot 1190) uit 1917, geschat rond 600/800 euro verkocht aan 4600 terwijl een door Joan Miro geïllustreerde ‘Il était une petite pie’ (lot 1191) 3400 € waard bleek. Geen koper vonden echter Servranckx’ beschilderde borden, maar beter deed dan diens ontwerpen van behangpapier, enkele figuratieve tekeningen (loten 1208, 1100€  en lot 1200, 1000€ ) en vooral een kleine typisch geometrische schets uit 1920 (lot 1236, 9 x 6cm) die, geschat rond 600€  aan een zesvoud wegging
(3600€ ).

Voor zeldzame bladen uit andere verzamelingen bleek eveneens grote interesse. De Brueghel-prenten ‘Elk’ en ‘De magere keuken’ (Van Bastelaer 152 en 154) vonden een nieuwe thuis aan resp. 8200€  en 5400€  (loten 1072 en 1073). Een indrukwekkende hamerprijs kreeg ook ‘Pornokratès’ van Félicien Rops (lot 1244). De iconische kleurengravure van 1896 (Exsteens 853) werd, ingezet aan 2000€ , uiteindelijk toegewezen aan 11000€.

                                                       

Lot 1160
Puntgaaf exemplaar
‘Bezette Stad’,
mét buikband.
Res.: € 3600

Lot 1243
Félicien Rops
‘Pornocratès’.
Kleurengravure ‘au repérage’.
680 x 453 mm 

Res.: € 11000

Uit een andere Antwerpse privé-verzameling kwam een schitterende set van de tweede jaargang van het legendarische tijdschrift ‘Het Overzicht‘. Dat tijdschrift, geleid door de onvermoeibare Fernand Berckelaers (Michel Seuphor) en onwrikbare Jozef Peeters bracht Vlaanderen bij de internationale avant garde met bijdragen van ondermeer Vilmos Husar, Carel Willink, Moholy-Nagy, Prampolini, Peri, Kassak e.a.

De iconische covers werden dan weer vaak ontworpen door onze eigenste Jos Leonard, Karel Maes, Victor Servranckx, naast internationale zwaargewichten zoals Robert Delaunay. De afleveringen haalden tussen 850€ en 1500€  (loten 1178-1186).

                                          

Lot 1551
James Lee Byars
‘James Lee Byars invites you’.
Goudpotlood op papier.
125 x 3000 mm 

Res.:
 3000

Loten 1178 – 1186
Zeldzame Overzicht-publicaties.

In de afdeling Tekeningen lag de nadruk op de 20ste eeuw. Twee aan het oeuvre van William Blake refererende en fascinerende aquarellen van de symbolistische kunstenaar Charles Doudelet (loten 1460 en 1461) klommen snel van een 750 € naar resp. 6500 en 6000 €. Iedereen vertrouwd met de markt weet dat zo’n werken maar zelden op de markt komen, deze resultaten bewezen dat nog ‘s opnieuw.

Voor origineel werk van James Lee Byars (loten 1549-1550-1551) diende men tot 3800€, 3600€ en 3000€ te bieden, een aquarel van Floris Jespers (lot 1491) werd toegewezen aan 4500€, ‘Zakkennaaisters’ van Eugeen Van Mieghem (lot 1469) dan weer aan 3800 en Koen Van den Broek haalde met nagelnieuw werk op papier gedateerd Cuba, 2015 (lot 1592) even gemakkelijk 2600€.