Ga naar de inhoud

Het huis Bernaerts, sterk in verkoop van waardevolle kunstvoorwerpen, trekt sinds jaren resoluut de kaart van ‘werk op papier’: moderne prenten en tekeningen, oude en zeldzame boeken, ephemera, bibliofiele uitgaven en modern antiquariaat.

Recente resultaten wijzen op een stijgende vraag naar puntgave edities van de 16de tot de 20ste eeuw en nog meer naar zeldzame grafiek en originele tekeningen. Een groeiend cliëntèle vindt een investering in papier gerechtvaardigd en koopt vlot bladen van gezochte Belgische graveurs als James Ensor, Jules De Bruycker en avantgardisten als Jozef Peeters of Henri Van Straten tot hedendaagse bladen van Roger Raveel.

De interesse van de binnen- en buitenlandse verzamelaar voor conceptuele ephemera (zie veiling ‘Radical’) wijst tevens in die richting. Originele tekeningen van Oude Meesters over de 19de eeuw tot bladen van hedendaagse kunstenaars werk worden tevens verhandeld.

Worden aangeboden op deze veiling
oude en moderne prenten: van Albrecht Dürer tot Roger Raveel
tekeningen: origineel werk van de 16de tot de 21ste eeuw
oude en zeldzame boeken: incunabels tot de 18de eeuw
modern antiquariaat: bibliofiele uitgaven

ephemera: pamfletten, vlugschriften, postkaarten

historische documentatie: briefwisseling, manuscripten

Antverpiana & Belgicana

kunstboeken: oeuvrecatalogi, geïllustreerde monografieën
fotografie: originele foto’s en fotoboeken 19e-20e eeuw

 


catalogus
de gedrukte catalogus wordt internationaal verspreid
de onlinecatalogus is beschikbaar vanaf ten laatste twee weken voor de start van de expositie en is volledig geïllustreerd  

Wenst u ook waardevolle kavels toevoegen aan deze catalogus, vragen we u voor 16 maart contact te nemen met Elias Leytens of Peter Bernaerts op 03/2481921.
U kan nu al foto’s van uw boeken, prenten en/of tekeningen doorsturen via info@bernaerts.be.