Ga naar de inhoud

Op donderdag 7 april werd tijdens de boeken- en grafiekveiling o.m. een collectie van zo’n 80 prenten van Félicien Rops aangeboden. Uitschieters uit deze ongelijke collectie, goed voor zo’n 22000€,  waren lot 1463 (suite ‘Les Sataniques’, verkocht aan een viervoud van de schatting, 4200€ en een geannoteerde prent ‘Dans la puzta’ (lot 1453, 1400€). Alle de andere bladen verkochten tussen 100 en 800€. Uit een Antwerpse bibliotheek kwam een fijne partij Nederlandstalige literatuur en geïllustreerde uitgaven (Jules De Praetere (lot 1630, 1100€), Felix Timmermans (lot 1640, 1500€), en vele andere kleinere, maar fijne publicaties die erg vlot van de hand gingen. Eveneens uit een Antwerpse privé-collectie een exquise keur uit de Franse avant-garde literatuur, van Dada tot post-surrealisme, met dé geïllustreerde uitgave van Tzara door Arp, nl. ’25 Poèmes’ uit 1918, die verkocht aan 3400€, ‘Bezette Stad’ van Paul Van Ostaijen, aan 1500€ en lino’s van P.L.Flouquet (lot 1767) die weggingen voor 1400€. Uit dezelfde verzameling kwamen ook 18 ‘tracts futuristes’ uit het voormalige bezit van Jozef Peeters. Deze brachten tesamen zo’n 3600€ op.

Enkele zeldzame 17de eeuwse historisch-topografische werken van o.m. Guicciardini (lot 1193, 2800€), Caspar Gevaerts (lot 1196, 2600€ en Jacques Le Roy (lot 1195, 1100€) tenslotte, vormden een mooi contrapunt tegen al deze modernistische geldingsdrang. Andere prijzen ad random: Erasmus (lot 1174, 1400€), Linnig-album (lot 1018, 1200€), bij de tekeningen Georges Minne (lot 1355, 2400€), Eugeen Van Mieghem (loten 1383 en 1384, resp. 4000 en 3600€) en Leo Gestel (lot 1385, 7500€). Grote interesse bestond ook voor bladen van James Ensor (lot 1543, 4400€), Jules De Bruycker, Dirk Baksteen, Coley Burne-Jones, Hamaguchi en Andy Warhol (lot 1598, 4400€).

 

 

   

              

 

     1383
EUGEEN VAN MIEGHEM (1875-1930)
Staande vrouw. Sanguine.
240 x 225 mm
         RESULTAAT: 4000 €

 

1752
Tentoonstelling van 25 tot 31 December 1919.
Academie voor Kunsten en Wetenschappen.
Cool- vest, Rotterdam.
  RESULTAAT: 160 €

 

 

 

                   
  

 

             loten 1445 – 1530
                Een verzameling prenten
Félicien Rops
                RESULTAAT: tss 100-4200

 


1193

Ludovico Guicciardini, Belgium/ dat is:/
Nederlandt,/ ofte/ Beschrijvinge derselviger/
Provincien/ ende/ Ste- den.
Amsterdam, Johan Janssonius, 1648. In-fol.
  RESULTAAT: 2800 €