Ga naar de inhoud

Op 25 augustus besliste het huis Bernaerts, in samenspraak en met akkoord van de huidige eigenares, de volledige verzameling van het bakkerijmuseum als 1 ondeelbaar lot aan te bieden en dit ter bescherming van het Vlaams heemkundig patrimonium en lokaal cultureel erfgoed. Bieders die wilden meebieden op het geheel, werden vriendelijk gevraagd ten laatste vrijdag 29 augustus 14u hun identiteit kenbaar te maken op info@bernaerts.be en de nodige bankgarantie te voorzien. Een verzamelaar werd bereid gevonden het geheel over te nemen aan de prijs van 120000 euro (comm. incl.). 

artikel GVA
reportage RTV
Catalogus

faronet
RTV