Ga naar de inhoud

Een voor de stad Lier iconisch schilderij werd op 16 juni geveild. Het schilderij van Felix Timmermans, ‘De Mannen van het Belofte Land’, doek, gemonogrammeerd ‘F’ kwam uit een privé-verzameling.

De tekening wordt bewaard in het stadsarchief van Lier en een vergelijkbaar werk in olie op hout (49.5 x 59.5 cm, Van Remoortere n°13) is gedateerd 1931.

Onderhavig schilderij (75 x 88 cm) kreeg een schatting mee tussen 8 à 10000 euro en vond een nieuw onderkomen aan 21000€.

Op de gevel van de 17de eeuwse herberg ‘Het Land van Beloften’ in de Begijnhofstraat 7 in Lier, die Felix Timmermans regelmatig beschreef in zijn boeken en frequent bezocht om er ondermeer verhalen te sprokkelen, prijkt een beschilderd medaillon in halfreliëf met de fruitdragers die van het Beloofde Land terugkomen.

Lit.: Julien Van Remoortere, 1972, n° 110.