Ga naar de inhoud

Bernaerts, beter in België

Een belangrijk credo van Mon Bernaerts is dat de Belgische kunsthandel floreert door de kennis die de Belgische verzamelaar aan de dag legt en de scherpe keuze die gemaakt wordt bij de aankoop van zowel antieke als moderne tot hedendaagse kunstwerken.

Door te geloven in eigen kunnen en het vertrouwen van een steeds groeiend cliënteel slaagt het huis erin internationale prijzen
te behalen voor kwaliteitsvolle kunstvoorwerpen die bij haar in consignatie worden gegeven.

België bekleedt door haar strategische ligging in Europa, de meertaligheid van haar inwoners een te benijden positie in de mondiale kunsthandel. Gelegen in de schaduw van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (volledig vernieuwd in 2017) zorgt het huis Bernaerts ervoor dat menig binnen-en buitenlands kunstliefhebber en –verzamelaar het Antwerpse Zuid weet te vinden.

Opgericht in 1974 als bescheiden antiekzaak in Lier is Bernaerts uitgegroeid tot één van de leidinggevende veilingzalen van het land. Parel aan de kroon van het jong en dynamisch team is de verkoop van het tot op heden duurste schilderij ooit afgehamerd door een Belgisch veilingmeester: ‘Oiseau de Ciel’ van René Magritte, verkocht op het faillissement Sabena in 2003. Het doek haalde 3.815.000 €.

Andere veilingen: de verzameling schilderijen van Oude Meesters van het Antwerpse Jezuïetencollege, de collectie moderne kunst British Petrol, de collectie avant-garde van ridder René Victor, de inboedel van het kasteel Battenbroek nabij Mechelen, het archief Paul-Gustave Van Hecke/E.Langui, de gesmaakte thematische veilingen ‘Rond Antoon Van Dijck’, de simultane sessies tussen Tokyo, Warshau en Mechelen, faillissement Sabena, etc.

Het familiebedrijf, onder leiding van Mon en Emmy Bernaerts, bijgestaan door zonen Christophe en Peter Bernaerts is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische veilingwezen.

Werking

Naast het inrichten van burgerveilingen (zgn. ‘ventes bourgeoises’) specialiseert het huis zich in prestigieuze kunst- en antiekveilingen waar topstukken uit alle takken van de kunstnijverheid aan bod komen.

Hoofdthema’s bij Bernaerts zijn: schilderijen van Oude, Romantische en Moderne Meesters, verfijnde meubelen, antiquiteiten en toegepaste kunsten. Neventhema’s: boeken en prenten, fijne wijnen, strips, etnografica en speciale verzamelgebieden.

Publicaties + projectie

Bernaerts staat er voor bekend haar publicaties met uiterste precisie te verzorgen. Elke veiling wordt vergezeld van een verfijnde catalogus waarin elk lot met gepaste wetenschappelijke kennis wordt benaderd. Elk kavel wordt daarenboven apart gefotografeerd en online gepubliceerd. De fotografische opname in de catalogi is kosteloos.

De stukken worden tijdens de live-veiling geprojecteerd op een videoscherm op de 1ste verdieping (zaal ‘Platform’), een gerenoveerde bioscoopzaal. Uniek is het feit dat de expositie toegankelijk blijft tijdens de veiling.

Schattingen + expertise

De experts op het domein van schilderijen en sculpturen van Oude Meesters (16de tot 18de eeuw), Romantische, Moderne en Hedendaagse Kunst (19de en 20ste eeuw), toegepaste kunsten (porselein, zilverwerk, juwelen), meubelen, boeken en prenten staan te uwer beschikking.

Het huis levert schattingsverslagen voor verzekering en verdeling. De tarieven zijn ofwel forfaitair ofwel procentueel a rato van 3% op de minimale schattingswaarde. In het laatste geval is deze kost te recupereren als de geschatte goederen op veiling verkocht worden.