Ga naar de inhoud

De dubbelzijdige pen-en penseeltekening, recent ontdekt als zijnde van de hand van Antwerpens meester Peter-Paul Rubens in een Antwerpse collectie en onder de hamer op 2 mei, werd per decreet opgenomen als Topstuk door de Vlaamse Overheid.

Een zeldzaamheid in de Belgische kunsthandel (unicum ?) en een blijk van interesse voor het behoud van belangwekkend patrimonium. Praktisch betekent dit dat er voor de veiling zelf geen enkel beperking wordt opgelegd en dat ze zoals andere stukken aan Vlaamse of niet-Vlaamse geïnteresseerden per opbod zal worden aangeboden. Enkel betekent deze beschermingsmaatregel van het Topstukkendecreet (2003) dat de tekening niet naar het buitenland kan zonder toestemming van de Vlaamse Overheid. Als de toestemming niet geboden wordt, dan heeft de nieuwe eigenaar het recht de tekening te laten overkopen aan een prijs die, op basis van de hamerprijs, door drie deskundigen zal worden bepaald én aan de internationale marktwaarde.