Ga naar de inhoud

Op de allerlaatste veilingdag van het jaar wordt afgesloten met een 350-tal loten Werk op Papier.
catalogus in pdf

Atv

Veiling: woensdag 14 december om 14u
Expo: van donderdag 8 t.e.m. zondag 12 december van 10 tot 18u (of op afspraak)

Een omvangrijke collectie foto’s van schepen uit de voormalige collectie Van Puyvelde maakt een groot deel uit van deze catalogus. Late 19de eeuwse foto’s tot reproducties uit de 1960-jaren, tesamen met postkaarten, alle uiterst nauwkeurig geannoteerd en gerangschikt, komen onder de hamer naast enkele maritieme schilderijen van o.a. Mohrmann en A.Jacobsen en een miniatuurdriemaster in been. 

Biografie Jean-François Van Puyvelde
Van kindsbeen was Jean-François Van Puyvelde (1917-2010) bezeten door alles wat met luchtvaart, treinen en later ook de scheepvaart te maken had. Deze hobby resulteerde uiteindelijk in een unieke en zeer uitgebreide fotocollectie van het maritieme leven.

Sinds de jaren ’30 werd het gebruik van zeilschepen op internationale wateren ingeperkt, terwijl stoom- en motorboten de drukke vaarroutes overnamen. Deze laatste waren immers sneller, groter en beschikten over betere navigatiehulpmiddelen. Alleen maar voordelen die de scheepvaart ten goede kwamen. Het is ook in deze periode dat Van Puyvelde de eerste hand aan zijn verzameling foto’s legde. Met een oude boxcamera trok hij naar Gent en Terneuzen om de imposante schepen op beeld vast te leggen. Later (1936-1940) trok hij met de fiets van Brussel naar Doel om er de vaartuigen op de Schelde te ‘spotten’ en ze met zijn Leica te fotograferen.

Door zijn zeevaardersopleiding kon hij naar hartelust zijn passie botvieren. Als kadet op de Mercator leerde hij de basiskneepjes van het vak kennen. Nadien, tijdens het uitbreken van Wereldoorlog II, diende hij ook op de Mocambo, een schip van de Compagnie Maritime Belge (CMB).

Al in de beginperiode van zijn dienstjaren mocht hij per schip de wereld ontdekken en verkende hij de zeeën in Zuid-Amerika, India, Noord-Amerika en Afrika. Bij het aanmeren in 1940 in Groot-Brittannië besloot hij te gaan studeren aan het University College in Southampton waar zich nog andere kandidaat-officieren van Belgische origine aanmeldden. Na veel ervaring te hebben opgedaan als navigator op meerdere schepen, stelde hij zich in 1943 op als vrijwilliger bij The Royal Navy waarbij hij actief, als één van de weinige Belgen, zou deelnemen aan de bevrijding van Normandië.

Nadat Jean-François in 1946 uit The Royal Navy stapte, ging hij opnieuw werken voor de CMB waarmee hij onder andere op Congo voer. Nadat hij luitenant werd, werkte hij zich op tot kapitein en ruilde hij de scheepvaart in voor de luchtvaart waar hij het tot directeur van diverse Sabena-kantoren (Denemarken, Zweden en Zwitserland) wist te schoppen.

De scheepvaart bleef hem echter na aan het hart liggen en hij bleef verwoed schepen fotograferen. Van zijn hand verschenen ook verschillende artikels in gespecialiseerde vaktijdschriften.

De collectie foto’s, originelen van zijn hand en van andere fotografen, afdrukken en negatieven is indrukwekkend te noemen, door de hoeveelheid (meer dan 120.000 stuks bij benadering) maar misschien nog meer door de eigenhandig handgeschreven annotaties en opmerkingen die de militair op rust aanbracht op de verso van haast elke foto.

Liefhebbers van Antverpiana zullen voorts hun gading vinden bij een ensemble cartografie (Blaeu, Visscher, Hoefnagel), verzamelaars van het oude en zeldzame boek bij (post)incunabels uit een Antwerpse bibliotheek (o.a. Melanchton, Gerard Leeu-uitgave) en prachtige uitgaven Guicciardini, Le Roy, Vitruvius (1543) en Ortelius.