Ga naar de inhoud

De focus op kunstvoorwerpen, schilderijen, sculpturen en antiquiteiten uit de 16de tot de 19de eeuw ligt bij Bernaerts traditioneel in mei en december. 

(lot 11, Pieter Lisaert, res.: € 16000)

Een chronologisch overzicht van de veilingen 6-7 mei met hamerprijzen (excl. 22% of 28% commissie).

Volledige opbrengstlijst hier

Een ‘Bruiloftstoet’ (lot 12), sinds vijf generaties in hetzelfde familiebezit, haalde € 40000. Het paneel, sinds 1937 bewaard in het kasteel op den Wal in Kapellen bij Antwerpen en ooit nog als een werk van Pieter Breughel de Jonge beschouwd, werd echter recent door Klaus Ertz aan Marten van Cleve toegeschreven.

Eén van de twee verrassingen van de sessie zat vooraan in de avondzitting. Lot 7, een ‘allegorie van aardse ijdelheid en hemelse verlossing’, een paneel uit het begin van de 16de eeuw, geschat rond € 6/8000, haalde bijna een zesvoud (€ 34000). Andere bijbelse voorstellingen zoals ‘Christus zegent de kinderen’, paneel van de hand van Adam Van Noort (lot 10) en de ‘Parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden’, van Pieter Lisaert (lot 11) gingen weg aan resp. € 30000 en € 16000 terwijl voor een triptiek uit de omgeving van Pieter Coecke Van Aelst (lot 2) € 17000 geboden werd.

(lot 10, Adam Van Noort (1562-1641), res.: € 30000)

Voor antiquiteiten en objecten uit de 15de tot 17de eeuw werd even vlot geboden. Uit een Gentse privé-collectie werd een ensemble vijzels, albasten groepen en religieus beeldhouwwerk uit Brabant en de Zuidelijke Nederlanden aangeboden waarvan maar enkele moesten worden weerhouden wegens geen interesse. 

Zo verging het een een midden 15de eeuwse Nottingham albast met voorstelling van de Graflegging (42 x 26 x 6 cm) dat, geschat rond € 6/8000, vlot haar schatting verdubbelde (lot 54, res.: € 14000).
Bij de Mechelse ‘albastjes’ ging niet ‘Jonas en de walvis’ (lot 60, res.: € 2600) maar een ‘Aanbidding van de herders’ (lot 61) het hoogst (res.: € 2800) terwijl uit de verzameling vijzels uit een Waalse apotheek het meest geroepen werd voor een door Anthony Wilkes (1598-1663) uit 1661 daterend exemplaar (lot 25, res.: € 7100).

Verrassen deed ook een vroeg 16de eeuwse ivoren plaque met de Boom van Jesse. Het Indo-Portugees stuk uit Sri Lanka (lot 62) steeg snel van € 1200 naar € 8000.

Andere resultaten: een gezeten kerkvader (Zuidelijke Nederlanden, vroeg XVI, lot 77, est.: € 1000/1250, res.: € 9000), een Brussels wandtapijt (lot 97, res.: 8000), een notelaren medaillon van J.C. De Cock (lot 94, res.: € 3000), een studieblad met geit een twee paar geitenhoorns (lot 164, res.: € 12000), van een onbekende hand uit de 17de eeuw, een 14de eeuws Frans schrijftafeltje in eik (lot 51, res.: € 3000), een ‘Pompa Introitus’- intredeboek van Caspar Gevaerts met prenten van Rubens (lot 143, res.: € 3400) om er maar enkele te noemen.

Voorts bleken een Italiaanse reliekhouder (lot 50), een retabelfragment met de Graflegging (lot 70) en een heilige Catharina uit Zuid-Duitsland, ca.1500 (lot 72) alle telkens € 6000 waard.

Voorts werd in deze klassieke veiling plaats geruimd voor romantische tableaux waarbij vooral een indrukwekkend geanimeerd interieur van Evert-Jan Boks (82 x 116 cm) de aandacht trok. Het doek, getiteld ‘Als de kat van huis is dansen de muizen’, gedateerd 1887 werd geschat tussen € 40 à 50000 maar vond helaas geen nieuw onderkomen. 

Beter ging het voor een portret van een dame in 16de eeuwse klederdracht van Eugène Verboeckhoven. Het doek uit 1857, geschat rond € 6/8000, verdubbelde haar schatting (lot 255, res.: € 13000). Een typische Jos Schippers, ‘Commères’ verliet de zaal aan € 6200 terwijl voor een hoogreliëf van Jef Lambeaux, geïnspireerd op ‘Menselijke Driften’ € 7000 geboden werd (lot 271).

Boven de verwachtingen steeg ook een paar Chinese vazen in porselein (lot 332) uit de 19de eeuw. Met een estimatie rond € 3/4000 en een resultaat van € 40000 konden we hier spreken van dé verrassing van de tweedaagse.