Ga naar de inhoud

Over twee sessies liep een winterveiling van zo’n 450 loten op maandag 7 en dinsdag 8 december. Nadruk op de eerste avond lag op Oude Meesters en eigentijdse Toegepaste kunsten, dinsdagmiddag werd de 19de eeuw gepresenteerd.

Een paar 17de eeuwse portretten toe te schrijven aan Gaspar De Crayer (lot 191) verrasten. Het dubbelportret van aartshertogen Albrecht en Isabella, waarvan tot op heden het origineel nog niet getraceerd werd, verkocht aan 48000 euro. Een koperen paneeltje naar Dürer (door Fröschl ?) haalde 12000 euro (lot 68) terwijl een ‘Prediking van Johannes’ van Cornelis De Bailleur (lot 88) en een stilleven van Meester met de Poes (lot 182) 6500 euro afgehamerd werd. Een kopie naar Jacob De Wit (Kruisiging van Christus) haalde een ronde 5000 euro (lot 78), evenveel als werd geboden voor een ‘Dame de qualité’ van Jean-Baptiste Santerre (lot 204). Een Spaans retabelfragment klokte af op 40000 euro.

Voor Russische ikonen werd eveneens fors geboden. Zo ging een ikoon met voorstelling van het Mandylion (lot 32, est.: 1/1500 euro) met meestermerk ‘AK’ 6200 euro, een grote midden 19de eeuwse met de heilige Mitrofan (lot 27, est.: 1250/1500) 4200 euro, een jaarkalendericoon (lot 25) en één met de Veertig Martelaren (lot 24) telkens 3800 euro.

In de toegepaste kunsten bleken enkele zeldzame 18de eeuwse objecten in Delfts aardewerk in trek: een kan in de vorm van een aapje, een banaan etend (lot 9) werd toegewezen aan 2000 euro, een papegaai op ring (lot 10) verdrievoudigde de schatting (6200 euro), evenals een paar zgn. ‘bobbejakken’  (lot 12, 13200 euro). Voor een 15de eeuws koffertje in Frans ‘cuir bouilli’ (lot 116) werd 5000 euro geboden en voor een Sint-Anna-ten-Drieën 6000 euro (lot 37). Een ingetogen Christus op de Koude Steen (op ware grootte) vond echter geen koper.

De 19de eeuw met een grote collectie bronzen sculpturen deed het matig. Het was vooral in het zilver dat verrassingen vielen te noteren. Zo ging een Wang Hing tafelstuk, geschat rond 3000 euro snel naar een vijfvoud (lot 354, 15000 euro) en vond een driedelig Brandimarte garnituur een nieuwe koper aan bijna het dubbele van de schatting (lot 355, 11000 euro). Andere prijzen: kolompendule met muziekmechanisme (lot 338, 6000 euro), Zeeuws interieur van Edward Portielje (lot 297, 5000 euro), een 19de eeuws portret naar Rembrandt (lot 197, 6500 euro) en een reeks van vier plaasteren halnaakten van Jozef Geefs (lot 384, 10000 euro).

Klik hier voor enkele highlights