Ga naar de inhoud
Op woensdagavond 18 juni werden 316 kavels aangeboden uit de voormalige verzameling van kunstcriticus Emile Langui (1903-1980). Tal van manuscripten, typoscripten, briefwisseling, originele foto’s en gededicaceerde kunstboeken kwamen onder de hamer.
Prijzen excl. 23 % commissie.Bij de dood van Langui’s eminente voorganger en compagnon de route, Paul-Gustave Van Hecke in 1967 werd diens archief ondergebracht bij Langui die het jarenlang bewaarde. Begin 2008 werd het door het huis Bernaerts ontdekt en toevertrouwd aan de zorgen van de afdeling Boeken en Prenten, die er een verfijnde catalogus uit puurde. De Belgische instellingen, priv-verzamelaars en internationale handelaars waren present en boden heftig voor de archiefstukken.

Bij de aanvang van de veiling bleek de interesse al groot voor de portretfoto’s waar de figuur van Pg (Van Hecke) centraal stond. Zo ging lot 1, een ’photomaton’ met afbeelding van Max Ernst en echtgenote Norine Van Hecke weg aan 2400 euro. Langui als fotograaf (lot 10) kwam ruime erkenning toe: diens ’portret’ (lot 10) haalde 2600 euro, originele composities van zijn hand gingen naar Parijs aan prijzen tussen 2200 en 3200 euro (loten 214, 3400/ 215, 3200/ 216, 2200/ 217, 2300). Een still uit Bunuels ’Un chien andalou’ met een ijlende Pierre Batcheff (lot 232) werd verkocht aan 3600 euro. Paul Eluard aan een schietkraam in Montmartre, waarschijnlijk uniek als postkaart, bleek ook een schot in de roos. De postkaart, geschat 400/600 ging weg aan een viervoud (1600 euro, lot 118). Marc Chagalls portret (lot 121, 1300) bleek net de helft waard van dat van Auguste Renoir (lot 135, 2600). Bauhaus-liefhebbers vonden hun gading bij originele foto’s van F.Lux Feininger (lot 220, 4600 euro) en Walter Gropius ’Totaltheater (lot 222, 2600 euro).

Handgeschreven documentatie voor publicaties omtrent leven en werk van Frits Van den Berghe Langui’s poulain en Gust De Smet, vervat in de originele dossiermappen uit de jaren 1920-40, alsook correspondentie en fotomateriaal omtrent de Latemse kunstenaars als Gust De Smet en Permeke vond, eerst apart toegewezen onder voorbehoud van samenvoeging, een nieuw onderkomen aan een bedrag van 26000 euro (loten 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 21, 25-28, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 58-60, 64, 68, 78, 88, 109, 110, 112, 114, 115, 119, 125, 140, 145, 164, 176, 177, 247, 275, 281, 291, 306). Er werd alzo tegemoetgekomen aan een vraag van een genteresseerde die de collectie behoedde voor versnippering; later zou deze verzameling geschonken worden aan een niet nader genoemde instelling.

Andere dossiers, gewijd aan Europese kunstenaars met daarin foto’s, uitnodigingen en brieven haalde forse bedragen. Zo ging dossier Zadkine (lot 47) weg aan 1200 euro, Max Ernst aan 2800 euro (lot 48). Een brief van Fernand Lger, handelend over diens ’Ballet mcanique’ (lot 75) vond een koper aan 1600 euro, terwijl correspondentie van Ezra Pound (lot 76) naar Londen ging aan 3800 euro.

Kapitale en uitermate boeiende correspondentie tussen Ren Magritte en P.G. (lot 85) bleef in Belgi. Na een bitse strijd tegen een priv-verzamelaar ging het geheel van zeven brieven/postkaarten, periode 1938-43 naar het archief van een Brussels museum voor 13000 euro. Briefwisseling tussen E.L.T.Mesens en boezemvriend Tatave ging het huis uit aan een ronde 5000 euro (lot 87). Internationale interesse voor Man Ray ook. Een zeldzame drukproef afgehamerd aan 6000 euro terwijl diens eerste monografie uit 1934, onvolledig, een nieuwe koper vond aan 2700 euro (lot 228). Verrassen deed ook een dossier omtrent de publicatie van het speciale nummer ’Le surralisme en 1929’ met o.m. brieven van Andr Breton en Louis Aragon. Het pakket verkaste aan 6800 euro (lot 107).

Bij de tekeningen en prenten die de sessie vervolledigden, noteren we enkele werken van Eugeen Van Mieghem: diens ’Fugitifs’ uit ca 1914 uit de voormalige verzameling E.Van den Bosch haalde vlot de schatting (lot 321, 10.000 euro), ’Op het terras’ (aquarel, ca.1914, lot 318; 4200 euro, Havenarbeiders (houtskool, lot 319, 2600 euro) en Man en vrouw op de kade (lot 320, 2400 euro), een map met twaalf etsen tot slot haalde 3400 euro (lot 370). Etsen van F.Khnopff en F.Jespers bleken tevens fel gegeerd. De uitschieter in de afdeling Prenten was echter een vroege prent van Picasso (lot 406). Het kubistisch personage uit Saint-Matorel van Max Jacob, uitgegeven in 1911, maar later gedateerd, verdubbelde met gemak de schatting (5200 euro). Er werd in schoonheid afgesloten: het laatste kavel uit deze veiling, een tekening van Henri Michaux (lot 420) werd afgehamerd aan 12.000 euro.

73
Cesare Gennari (1637 – 1688)
attribu
Deux philosophes. Sanguine.
Dimensions : 200 x 256 mm
RESULTAT: 4.000
646
PAUL LEDUC (1876-1943)
Dpart des barques (Martigues).
Toile. Signe.
Dimensions : 72.5 x 98
RESULTAT: 9.500
10
Emile Langui
Portrait (autoportrait?).
Photographie en noir-blanc.
Dimensions : 225 x 178 mm
RESULTAT: 2.600
85
Correspondance entre Ren Magritte
et P.-G.Van Hecke.
Priode 1938-1943.
Important ensemble de 7 lettres/ cartes mss.
RESULTAT: 13.000
107
Dossier compos autour de lannonce
du numro spcial Le surralisme en 1929
de la revue Varits.
RESULTAT: 6.800
321
Eugeen Van Mieghem (1875 – 1930)
Les fugitifs (ca.1914).
Plume dencre noire, lavis, fusain
et aquarelle. Sign.
Dimensions : 640 x 880 mm
RESULTAT: 10.000