Ga naar de inhoud

Kasteelveiling
Bij de best verkochte stukken uit de maandagsessie noteren we een historisch tafereel van H.Schaefels (lot 42), een prachtig koebeest uit 1850 van meester E.Verboeckhoven (lot 161) en een overweldigend rotslandschap van Ch.Van der Eycken (lot 356), afgehamerd aan resp. 20.000, 18.000 en nogmaals 18.000 euro. Een zwierig ‘Familiegeluk’ van Th.Gérard (lot 277) haalde 15.000 euro terwijl een eveneens kunstig geborsteld doek van M.A.Koekkoek (lot 147) 10.000 euro waard bleek. Bij de marines onthouden we een woelige zee van Ch.L.Verboeckhoven (lot 211, 7000 euro), een stampende oceaanstomer van A.Jacobsen (lot 209) die naar het noorden vertrok aan 5200 euro en een kustgezicht van L.De Koninck (lot 205, 5000 euro).

Interieurs bleken ook in trek: een ‘gebroken vaas’ van A.Roosenboom (lot 65) bekoorde een nieuwe eigenaar die er 7000 euro voor veil had, een betoverend mooi kinderportret getiteld ‘Le jour de St.Nicolas’ van L.Brunin verdubbelde snel haar schatting (lot 72, 5400 euro) en twee romantische meisjesportretten van E.Eisman Semenowsky gingen naar dezelfde eigenaar aan resp. 5000 en 7500 euro (lot 62, 63). De grote stukken van G.Portielje bleven helaas onverkocht, diens portret van een oude vrouw ging wel weg (lot 81, 3500 euro) en van Jan werd een dame geveild aan 5000 euro (lot 270). Een groot, deels oriëntaals geïnspireerd, dubbelportret van de vrij onbekende G.Van den Bos (lot 75) werd afgehamerd aan 7800 euro, een zicht op Mechelen van J.Carabain (lot 197) aan 4500 euro en een Kruseman (lot 357) aan 6000 euro. Grote ‘kleppers’, geschat in de categorie 15.000 à 60.000 euro, hadden het echter moeilijk overeind te blijven. Werken van kunstenaars als Alfred Stevens, Jean Béraud, Eugène Verboeckhoven (met uitz. van lot 161), David Col en Frans Lebret riepen de markt tot de orde en bleven onverkocht.
Kunst en antiek
Bronzen sculpturen van E.-L.Picault (lot 52, 61) gingen weg aan resp. 2700 en 4800 euro. ‘La liseuse’ van A.-E. Carrier-Belleuse bracht 8500 euro (lot 59) op terwijl een stel fazanten van Clovis E.Masson 5600 euro waard bleek (lot 121). ‘La danse’, een brons van E.Marioton (lot 135) ging weg aan 6000 euro.
Meubelen uit de 19de eeuw dan: een ‘Boulle’-vitrine (lot 90) haalde 6300 euro, een Louis XVI buffet 3000 euro (lot 95) en een
bureelgarnituur 3500 euro (lot 98). Een 18de eeuws Hollands kabinet ging de deur uit aan 5000 euro, netjes in de schatting (lot 100). Twee imposante luchters haalden resp. 5500 euro (lot 140) en 5000 euro (lot 144) terwijl een driedelig schouwgarnituur in vuurverguld brons naar het buitenland ging aan een ronde 20.000 euro (lot 126). Voor de tuinbeelden uit het kasteel bestond tevens grote interesse: Vier Seizoenen in gietijzer brachten 6.600 euro op (lot 192) en een paar tuinvazen (lot 172) 4000 euro. Een amor in marmer van Puyenbroeck bleek 13000 euro waard (lot 190). Porseleinen kandelaars en cornetvazen (lot 260, 242) haalden 2600 en 3800 euro, een groot tapijt (386 x 620 cm) 7200 euro. Opvallen deed een klein opbergdoosje (lot 417). Geschat rond 250 euro bracht het 1600 euro.
De Modernen
In het segment 20ste eeuw werden mooie resulaten geboekt voor Albert Anker, omgeving (lot 448). Het intimistisch portret van een jong meisje ging naar een Belgisch verzamelaar voor 19.000 euro, de buitenlandse concurrentie achter zich latend. De trots van de Antwerpse haven, E.Van Mieghem, blijft bekoren. Twee olieverven op karton en een kleine rede van Antwerpen op doek uit de voormalige verzameling Van der Stuiff haalden 50.000 euro (loten 658, 659 telkens 15000 en lot 660 20000 euro). Hanen van H.Schouten werden afgeklopt aan 5000 euro (lot 579), een gezicht op de Brusselse grote markt van P.Leduc verkaste aan 11.000 euro (lot 629) en een poes van J.Schippers ging verliggen aan 3000 euro (lot 636). Zilver ging ook goed van de hand: paar kandelaars (lot 510) en een servies (lot 518) gingen telkens weg aan 2800 euro, een tafelgarnituur (lot 528) aan 2000 euro en een bloemenhouder (lot 537) aan 3000 euro. Een erg mooie ‘Glasblazer’ van C.Meunier, een Petermann-geut van ca. 1892-1902 en geschat tussen 3/4000 euro, werd na een verhitte strijd tussen zaal en telefoon verkocht aan 14.000 euro (lot 391).
De sfeer zat echter helemaal goed toen de Modernen aan bod kwamen. Een stilleven met fruit uit 1913 van de hand van V.Servranckx (lot 653) werd verkocht aan 3000 euro (lot 653) en een geometrisch stuk uit de omgeving Servranckx (lot 693) verviervoudigde de schatting (14500 euro). De hoogste prijs echter ging naar een fantastisch doek van P.L.Flouquet uit 1923 (lot 696). Druk telefonisch verkeer en een enthousiaste zaal zorgden voor 58.000 euro hamerprijs. Ook gezonde interesse voor de antiek van morgen, de schilderijen uit de jaren ’50 met resp. 18 en 12.000 euro voor doeken van A.Mortier uit 1959 en 1955 (loten 721 en 722).
Andere resultaten: R.Poot (lot 747, 3300 euro), J.De Guimaraes (lot 768, 3600 euro), M.Carrade (lot 720, 4000), M.Macken (‘Eva’, brons, lot 691, 13000 euro), A.Poels (‘Lange Wapper’ (!), lot 690, 6400 euro), F.Bervoets (vroeg werk, lot 775, 5500 euro), B.De Leeuw (lot 741, 2400 euro), M.Najd (lot 802, 1400 euro), M.Buylen (lot 825, 3000 euro), M.Van Severen (lot 832, 3200 euro), M.Ronsse (lot 823, 2200 euro), J.Delahaut (lot 727, 2000 euro), B.De Bruyckere (lot 826, 2200 euro).
Werk van de gevierde kunstenaar Sam Dillemans blijft erg gegeerd: tekeningen 819 en 820 verkochten aan 3400 en 2800 euro, een klein doek aan 7000 euro (lot 821), een grote ‘Lizzy’ uit 1998, als de spreekwoordelijke kers op de taart, vond een nieuwe thuis aan 17000 euro.
147
MARINUS ADRIANUS KOEKKOEK (1807-1868)
Houtsprokkelaarsters aan de rand van het woud.
Doek. Niet getekend.
Afmetingen:  73 x 91 cm
RESULTAAT: 10.000 €
161
EUGENE VERBOECKHOVEN (1798-1881)

Landschap met koe en pluimvee.
Paneel. Getekend en gedateerd
’Eugène Verboeckhoven F. 1850’.
             Afmetingen: 54.5 x 65 cm
RESULTAAT: 18.000 €

391
CONSTANTIN MEUNIER (1831-1905)  

’De glasblazer’ (1889)
Brons, bruine patina.
Getekend ’C.Meunier’. Gieterijstempel J.Petermann.
H.: 55 cm
RESULTAAT: 14.000 €

696
PIERRE LOUIS FLOUQUET (1900-1967)

Zonder titel. Rond 1923.
Doek. Getekend ’Flouquet’.
Afmetingen: 147 x 100 cm
RESULTAAT: 58.000 €

721
ANTOINE MORTIER (1908-1999)

’Caen’ (1959) Doek.
Getekend en gedateerd ’Mortier 59’.
Afmetingen: 144 x 195 cm
RESULTAAT: 18.000 €

822
SAM DILLEMANS (1965)

’Lizzy’ (1998) Doek.
Getekend en gedateerd op verso.
Afmetingen: 200 x 150 cm
RESULTAAT: 17.000 €

Boeken en prenten
Het oude boek en de oude prent moest het, zoals in het traditionele kunstaanbod (zie hierboven), duidelijk afleggen tegen de modernen. Er werden ronduit verrassende prijzen behaald voor boeken en drukgrafiek uit de avant-garde periode. Een verslag met prijzen (excl. 23% commissie).
Het mooiste resultaat bij het antiquariaat werd behaald voor een ingekleurd exemplaar van S.Serlio’s Boeck van Architecturen uit de Renaissance-periode. De foliant, geschat rond 3500 euro verdrievoudigde de schatting om verkocht te worden aan 9000 euro (lot 1335).Affiches uit de Belle Epoque periode werden ook gewaardeerd met uitschieters voor Privat-Livemonts bladen (lot 1154, Becauer, 1100 euro/ lot 1187, Corsets, 1800 euro). De Franse literatuur werd niet goed ontvangen in tegenstelling tot de edities van Timmermans (lot 1715, 850 euro/ 1706, 650 euro).
Het werd echter snel duidelijk, bij aanvang van de avondsessie rond Avant-Garde, dat liefhebbers en instellingen erg ver zouden gaan voor het verwerven van prachtbladen uit de periode 1920-26. Geïllustreerde boeken door Flouquet of Navez verviervoudigden hun schatting (lot 1816, 2000/ lot 1793, 1100) terwijl een suite van J.Cockx (lot 1819), vlot wegging aan 3200 euro. Een lino uit 1924 van Karel Maes, rond 250 euro geschat, verkaste dan wel aan 900 euro (lot 1787), het was echter Jozef Peeters (1895-1960) die het publiek op sleeptouw nam. Diens map uit 1921 (lot 1821) met 6 lino’s bekoorde een verzamelaar aan 5200 euro, de map met 8 lino’s uit 1922 (lot 1822), eveneens geschat rond 2500 euro, behaalde een recordopbrengst van 8600 euro. Een set postkaarten uit 1924-25 (lot 1826) ging weg aan 2600 euro. Ook andere sets belandden in deze prijsklasse (lot 1824, Karel Maes, 2800 euro/ lot 1825, Jos Leonard, 2800 euro). Dat de avantgarde periode erg en vogue is, bleek tevens uit de hamerprijzen voor de tijdschriften. Negen afleveringen van Der Sturm (lot 1807) deden driemaal beter dan de schatting (5400 euro) terwijl 10 nrs. van De Driehoek 5200 euro waard bleken. Om in schoonheid af te sluiten; Het Overzicht, pronkstuk uit de verzameling, werd dan weer afgehamerd aan 13.000 euro (lot 1810).

1335
Den eersten-den vijfsten Boeck van Archi/
tecturen Sebastiani Serlii/tracterende van Geometrye./
Overghesedt wten Italiaen/ sche in nederlandts duer /
Peeter Coeke van Aelst/….
5 dln. in 1 vol.in-fol.
RESULTAAT: 9.000 

 

1807
Der Sturm. Monatschrift.
Collectie van 9 afleveringen, jaren 1923-25.
9 afl. in-4
RESULTAAT: 5.400  


 

1822
Jozef Peeters (1895-1960) 

Mappe 8 Lino’s (1922). 
Antwerpen, (Jozef Peeters), 1922. 
RESULTAAT: 8.600 €

1810
Het Overzicht.
Tweede jaargang, november 1922 – februari 1925.
Nrs 13-24. Geniet.
Originele bedrukte kaft (1925).
RESULTAAT: 13.000 €

 

Benefietveilingen vzw Rozemarijn en vzw Ademloos
De opbrengst van de eerste veiling (loten 2000-2049) ging naar de vzw Rozemarijn die het geld kan aanwenden voor de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de instelling waar Kris & Yves, bekend van Man Bijt Hond, verblijven. De hoogste prijs ging naar een beschilderd plaasteren hoofd van Nick Cave. Het stuk ging weg aan 3200 euro (lot 2031). Een plakket van Coldplay (lot 2007) haalde 1700 euro terwijl Limp Bizkit (lot 2023) 1300 euro waard bleek. Black Eyed Peas (lot 2003) en Lily Allen (lot 2001) bekoorden ook nieuwe eigenaars aan 900 en 850 euro. De totaalopbrengst bedroeg 17.170 euro (excl. commissie).
Het tweede luik van de benefietavond (loten 2050-2117) betrof hedendaags werk dat verkocht werd ten voordele van vzw Ademloos. De hoogste prijs ging naar een aquatint van Fred Bervoets (lot 2051), verkocht aan 5.000 euro, gevolgd door een doek van Werner Mannaers (lot 2083) dat 4000 euro werd afgehamerd. Een zeefdruk van Luc Tuymans (lot 2101) haalde 2000 euro, net iets meer ging een bronzen sculptuur van Wilfried Pas (lot 2089, 2200 euro). Cindy Wright haalde 3000 euro, Michaël Borremans met een zeefdruk vervijfvoudigde de schatting (lot 2053, 2000 euro). Totaalopbrengst: 50.610 euro (excl. commissie).