Ga naar de inhoud

Architectuurplannen KMSKA uitgeroepen tot Topstuk

Een stuk onder de hamer brengen dat uitgeroepen wordt tot Topstuk van de Vlaamse Gemeenschap, het is van 2016 geleden dat het ons overkomt. Toen betrof het een pas ontdekte tekening van Peter-Paul Rubens.

Zopas werd een lot van 10 tekeningen en het bouwdossier van Frans Van Dijk (1853-1939) toegevoegd aan de Topstukkenlijst. Dit betekent “dat dit archief beschouwd moet worden als een topstuk in de zin van het Topstukkendecreet (decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang). Voor het buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen van dit archief of onderdeel van dit archief is een voorafgaande toelating vereist”.

Het is een eer om als veilinghuis te hebben bijgedragen aan de bescherming van erfgoed.